17.1.11

ΑΕΡΑ ΠΑΤΕΡΑ!!!

Κάθε που φυσάει οι ζωές οδηγών, επιβατών και εν γένει όσων ζουν στο λεκνοπέδιο βρίσκονται σε κίνδυνο από τις πάμπολες παράνομες αναρτημένες διαφημίσεις σε όλη την Αττική.

Αυτή η κατάσταση αν και παράνομη είναι η επικρατούσα...