19.1.11

"Περιβαλλοντικό Πάρκο Περάματος"

Μία Εικόνα, χίλιες λέξεις, από το "Περιβαλλοντικό Πάρκο Περάματος" που κόστισε ούτε λίγο ούτε πολύ 3,5δις το '90 στον ελληνικό λαό.