23.1.11

Άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνηγορεί το ΒΕΠ στο «άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων»

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά θεωρεί επιβεβλημένη την κατάργηση όλων των περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση των επαγγελμάτων και την απελευθέρωση των αγορών αγαθών και υπηρεσιών και εκτιμά ότι το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ευελιξία της αγοράς και τον εκσυγχρονισμό του συνόλου της οικονομίας.

Στη παρούσα δυσμενή εξέλιξη των δημοσιονομικών μεγεθών στη χώρα, σημειώνει το ΒΕΠ, η διατήρηση των υφιστάμενων περιορισμών αυξάνει το κόστος για τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες και περιορίζει τον υγιή ανταγωνισμό και τη δυναμική ανάπτυξης συγκεκριμένων κλάδων.

Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με την αλλαγή του συστήματος αδειοδότησης θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Με την απελευθέρωση των αγορών θα προκύψουν πολλαπλά οφέλη για την οικονομία αφού προβλέπεται να αυξηθεί το ΑΕΠ , να μειωθούν οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών και να διευκολυνθεί η πρόσβαση νέων επαγγελματιών στην αγορά εργασίας ως συνέπεια της αύξησης του ανταγωνισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ
Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ