4.1.11

2011, χωρίς δέντρα με σκουπίδια...

οδός Ποταμού, 2011, χωρίς δέντρα με σκουπίδια...