5.3.12

Απεργία Δικηγόρων 5 & 6 Μαρτίου και ξανά 15 & 16 Μαρτίου

Δύο 48ωρες πανελλαδικές αποχές για τους δικηγόρους της χώρας κατόπιν απόφασης της Ολομέλειας των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων.

Οι δικηγόροι θα απέχουν από τα καθήκοντά τους την Δευτέρα 5 και Τρίτη 6 Μαρτίου 2012, όπως και την Πέμπτη 15 και Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012.

Στις 17 Μ1ρτίου 2012 θα επανασυγκληθεί εκ νέου η ολομέλεια των προέδρων στην Αθήνα ώστε να καθορίστει η περαιτέρω στάση του σώματος.