10.3.12

Κρίση...ε και;


Μια ταινία μικρού μήκους από το δημοτικό του Φουρφουρά, για τον διαγωνισμό Αγωγής τηλεόρασης. Θέμα μας η κρίση μέσα από τα μάτια παιδιών και δασκάλων.