15.3.12

Μία παρέα με συνέπεια στο καταστροφικό της έργο...

Αθλητικό Κέντρο Κορυδαλλού 2012
Αθλητικό Κέντρο Κορυδαλλού, η ταμπέλα (18.000.000 + 4.679.080 = ΧΩΜΑΤΕΡΗ)
Αθλητικό Κέντρο Κορυδαλλού 2010
Αθλητικό Κέντρο Κορυδαλλού 2009