24.3.12

Μαθητική παρέλαση

Μαθητική παρέλαση από την μακρινή Γιαπωνία, όπως λέμε Κινεζία...