12.2.14

πάμε όλοι μαζι σε μία παραλία...

Χωρίς λόγια....  με λιπάσματα!!!