14.2.14

ο γοητευτικός Δήμος μας...

Ευπρεπισμένος και με ιδιαίτερο βάρος στο πράσινο και το περιβάλλον είναι ο Δήμος Κορυδαλλού....