17.2.14

οι γλάστρες του κ. Κασιμάτη

Ακουλουθεί σε παραδιακό ρυθμό και μέτρο "στοίχοι" για τις αιωρούμενες άδειες από λελουδικά αλλά γεμάτες κιτς γλάστρες του κ. Κασιμάτη!!!

Τι ομορφιά τι χάρη,
που δίνουνε στη πόλη μας
του Σταύρου τα  ντενέκια!

Μήπως τα πήρε δωρεάν;
Μήπως του τα χαρίσαν;

Η μήπως μας εδούλεψε
και στη ΔΕΗ κρατήσαν;;;

Ανάλυση:

ομορφιά: εδώ η ομορφιά είναι της αισθητικής του Δημάρχου μας, βλέπε αθλητικό κέντρο

ντενέκια: εδώ οι πλαστικές γλάστρες, από το ντενεκές, βλέπε δεξιά χέρια...

ΔΕΗ, χωρίς πολλά πολλά, όπως Δήμαρχος, καθώς  το έκανε προεκογικά σημαία και δούρειο ίππο (αφού κατά τον σχεδασμό πριν ήταν ο ίδιος ο Υπεύθυνος αρμοδιος Αντιδήμρχος Τεχνικών) και μετά ως Δήμαρχος πλέον το έκανε ντεφάκτο κατάσταση. Πήγε στην μετά την εκλογή του πρώτη διαμαρτυρία αλλά στην επόμενη και στις υπόλοιπες μάλλον έπαιζε σκοινάκι και δεν πρόκαμε!!!