3.9.10

Βρήκαν ξανά τον δρόµο της ζωής µε τα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στις φυλακές Κορυδαλλού

Συνέντευξη από ΤΑ ΝΕΑ και τη ΖΩΗ ΛΙΑΚΑ στον Δ/ντη σχολείου Δεύτερης Ευκαιραίας στις φυλακές ΚΟρυδαλλού.
«Μέσα από τα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας βρήκαν ξανά τον δρόµο της ζωής», λέει ο Γιώργος Ζουγανέλης, διευθυντής του σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στις φυλακές Κορυδαλλού. Στόχος των κρατουµένων που παρακολουθούν το πρόγραµµα παραµένει η οµαλή επανένταξή τους, αφού, όπως τονίζει ο κ. Ζουγανέλης, η κοινωνική προκατάληψη υπάρχει…

1 Τι σηµατοδοτεί για την κοινωνία το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας;
Στην εποχή που ζούµε είναι αναγκαία η διά βίου µάθηση.
Προκύπτουν καινούργιες εξελίξεις στον χώρο της εργασίας, ανάγκες πάµπολλες και όσοι είχαν µείνει εκτός συστήµατος παιδείας εντάσσονται για να µπορέσουν να αξιοποιήσουν ακόµη περισσότερο τον εαυτό τους.

2 Τι άλλο σηµαίνει για τους κρατουµένους;
Δηµιουργούν περισσότερες προϋποθέσεις για την οµαλή επανένταξή τους.

3 Από πότε λειτουργούν τα σχολεία;
Από το 2004, πιλοτικά, στη Λάρισα. Μετά αναπτύχθηκαν.

4 Πόσα τέτοια σχολεία υπάρχουν;
Σήµερα γύρω στα επτά.

5 Σε ποια βαθµίδα εκπαίδευσης τοποθετούνται τα σχολεία σας;
Γυµνασιακού επιπέδου. Για να τα παρακολουθήσουν, δηλαδή, πρέπει να µην έχουν τελειώσει το γυµνάσιο. Το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι διετές πρόγραµµα γρήγορης και καινοτόµου ανάπτυξης των εκπαιδευτικών δεδοµένων.

6 Εκτός από µαθητές, έχετε και αποφοίτους;
Από το 2005, που ξεκινήσαµε εµείς στον Κορυδαλλό, αρκετοί έχουν ολοκληρώσει. Εχουν µάλιστα πετύχει και σε ανώτατα ιδρύµατα.

7 Πώς καλύπτονται οι ανάγκες του λυκείου δεδοµένου ότιτα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αφορούν µόνο το γυµνάσιο;
Με πρόσθετη διδακτική στήριξη µέσα στο σχολείο. Και µε εθελοντική προσφορά καθηγητών που παραδίδουν την ύλη σε εγγεγραµµένους στο λύκειο ως κατ’ ιδίαν διδασκόµενοι.

8 Τους ανοίγει έτσι η όρεξη για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση;
Υπάρχουν παιδιά, και µικρής ηλικίας, που θέλουν να συνεχίσουν. Ο βασικός όµως προσανατολισµός τους είναι µετά την αποφυλάκιση να σταθούν στα πόδια τους µε ψηλά το µέτωπο. Θα επιθυµούσαν και η κοινωνία να µη σηκώνει τείχη.

9 Πόσοι έχουν πετύχει σε ΑΕΙ;
Τέσσερις απόφοιτοι που, επειδή βρίσκονται σε διαδικασία αποφυλάκισης ή έχουν ήδη αποφυλακιστεί, δεν δηλώνουν το όνοµά τους. Ζουν σε µικρές κοινωνίες που είναι σκληρές. Αν µάθουν ότι ήταν φυλακή, αλλάζουν χωριό, νοµό.

10 Αρα ο ουσιαστικός στόχος, η οµαλή επανένταξή τους στην κοινωνία, δεν επιτυγχάνεται.
Δεν το ξέρουµε ακόµα. Από το 2005, έχουµε στο σχολείο 43 άνδρες και 41 γυναίκες και πρέπει να περιµένουµε. Οι ισοβίτες που πάνε σε κάποια άλλη φυλακή µετά το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, δεν µπορούν να βρουν ανοιχτές αγκάλες παντού. 11 Είδατε να αλλάζει η ζωή τους µετά την αποφοίτησή τους;
Δεν σταµατούν να τηλεφωνούν και να µας ευχαριστούν.
Μέσα από τα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας βρήκαν ξανά τον δρόµο της ζωής.

12 Η εκπαίδευση πολεµά την κοινωνική προκατάληψη;
Σε συνεργασία µε τις κοινωνικές υπηρεσίες προσπαθούµε τα πρόσωπα αυτά να βρουν τον δρόµο τους και – κατά κάποιον τρόπο – βλέπουµε ότι κάποιος στόχος επιτεύχθηκε. Θα θέλαµε περισσότερα, βέβαια.

13 Πού χωλαίνει το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό σύστηµα;
Υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα: βασική, γυµνασιακή, λυκειακή. Αυτό είναι δύσκολο να συµβεί γιατί είναι φυλακές υποδίκων. 14 Αλλάζει η συµπεριφορά των µαθητών έπειτα από ενδεχόµενη καταδίκη τους;
Μέσα στο σχολείο όχι, γιατί το έχουν ιεροποιήσει. Στη φυλακή µπορούν να κάνουν οτιδήποτε, το σχολείο όµως το προστατεύουν.

15 Τι δείχνει αυτό;
Οτι σέβονται την προσπάθεια όσων δεν έχουν προκατάληψη απέναντί τους.

16 Μια συγκινητική ιστορία;
Οταν αποφυλακίστηκε κάποιος και πήγε στις παλιές παρέες του για να τους δει, µου τηλεφώνησε και µου είπε:
«Δάσκαλε, δεν µπορούσα να καταλάβω τι έλεγαν. Δεν µπορούσα να επικοινωνήσω. Οι φράσεις που χρησιµοποιούσαν µου φαίνονταν άγνωστες. Ετσι µιλούσα κι εγώ;».

17 Οι άνθρωποι των σωφρονιστικών ιδρυµάτων χρειάζονται ειδική εκπαίδευση;
Η ανατροφοδότηση της γνώσης είναι σηµαντική. Ολοι πρέπει να επικαιροποιούµε την εργασία µας. Και όσοι εργάζονται σε σωφρονιστικά ιδρύµατα περισσότερο, γιατί έχουν να αντιµετωπίσουν ιδιαίτερες καταστάσεις.

18 Τι άλλο, εκτός από τη γνώση, έχει ανάγκη ένας κρατούµενος για να βοηθηθεί ουσιαστικά;
Ηρεµία στον χώρο του. Πρέπει να τον ενδιαφέρει µόνο να εκτίσει την ποινή του. Ενας χρεοφειλέτης δεν µπορεί να µπαίνει στο ίδιο κελί µε κάποιον βιαστή ή δολοφόνο.

19 Αποφεύγετε τέτοιες διακρίσεις στην τάξη;
Αποδεχόµαστε τη διάθεση όλων των µαθητών να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα του σχολείου. Αν πληρούν τις προϋποθέσεις, τους εντάσσουµε.

20 Ποιοι δεν γίνονται δεκτοί;
Εκείνοι για τους οποίους εκκρεµούν πειθαρχικοί έλεγχοι. Υπάρχουν φόβοι για τυχόν παρόµοιες συµπεριφορές στο σχολείο.