6.9.10

Τα χάλια του Πειραιά

Στον Πειραιά, στο πεζοδρόμιο μεταξύ ουρανοξύστη και ΝΑΤ, τα ΙΧ όχι απλά καταλαμβάνουν το πεζοδρόμιο αλλά ντανιάζονται και συγκεκριμένα... μη αφήνοντας προσπελασιμότητα για κανέναν ...