26.9.10

Ανοιχτό πεινασμένο στόμα

Η Λένα Διβάνη και το πρόσφατό βιβλίο της " Ένα πεινασμένο στόμα" από τις εκδόσεις Καστανιώτη.