24.9.10

Μάθημα ΔΙΑΥΓΕΙ@Σ

Η διαδικασία ανάρτησης των αποφάσεων και των διοικητικών πράξεων σύμφωνα με το Νόμο 3861/2010 ξεκινά πιλοτικά στο Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠΕΣΑΗΔ).

Σκοπός της πιλοτικής περιόδου είναι να γίνουν βελτιώσεις σε όλη τη διαδικασία της ανάρτησης των αποφάσεων, σε τεχνικά επιχειρησιακά σημεία και σε θέματα θεσμικά και οργανωτικά που πρέπει να ληφθούν υπόψη για το σύνολο του έργου.

Ο Δικτυακός Τόπος diavgeia.gov.gr είναι το κεντρικό σημείο ενημέρωσης. Στο diavgeia.gov.gr θα δημοσιεύεται συνεχώς ενημερωτικό υλικό και απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα για τα στελέχη των Ομάδων Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ).