7.9.10

Νέα Πτολεμαίδα ή Νέα Κοζάνη;

Τι Πανόραμα Κορυδαλλού,τι Νέος Κορυδαλλός και τι Πευκάκια Κορυδαλλού; Με τόση παρουσία και παρανομία από την ΔΕΗ το Σχιστό θα πρέπει να μετανομασθεί είτε σε Νέα Πτολεμαίδα!!!
Είτε σε νέα Κοζάνη!!!

φωτό και προτάσεις μας ήρθαν με e-mail.