23.9.10

και απλήρωτοι εργαζόμενοι και μαύρη εργασία και ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι

και

απλήρωτοι
εργαζόμενοι;


και

μαύρη
εργασία;


και

ενοικιαζόμενοι
εργαζόμενοι;


Δεν φορά γάντια ούτε foul face μέσα στο καλοκαίρι αυτός ο εραζόμενος. Ναι, επίσης δεν ήταν κι ο μόνος έχρωμος εκεί που εκτελούσε εργασίες στον Δήμο Κορυδαλλού...