9.9.10

Πορεία φορτηγών στον Πειραιά

Μικρής έκτασης κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν προκληθεί γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και το κτίριο της Νομαρχίας λόγω πορείας που πραγματοποίουν με τα οχήματά τους, οδηγοί φορτηγών.

Τα βαρέα οχήματα παραμένουν σταθμευμένα μπροστά από την Νομαρχία Πειραιά κι αν δεν απομακρυνθούν ως το μεσημέρι αναμένεται να προκληθεί κυκλοφοριακό έμφαργμα στην πόλη καθως θα μπούμε σε ώρα αιχμής.