15.9.10

αν και γιόρταζες καημένε, δεν ήταν η μέρα σου...