17.2.11

λες, να, σήμερα;

Είναι έτσι επειδή έτσι νομίζουν;

Λες για 48 ώρες να προσέχαν και τελικά να σκάσει σήμερα;

Αν σκάσει, πάντως, μην κουράσετε τις IP που χρησιμοποιούμε.

Δεν μας αρέσει...