8.2.11

Τσιγάρο τέλος στον Κορυδαλλό.

Στην πλατεία Ελευθερίας στον Κορυδαλλό αλλά και στα περιφερειακά μαγαζιά της πόλης ο έλεγχος για το τσιγάρο είναι πλέον αυστηρός και συχνός.

οι έλεγχοι διενεργούνται από το υγεινομικό της Αντιπεριφέρειες και έχουν αποδώσει σε εξαιρετικό βαθμό. Σημαντικό είναι πως όλο και περισσότεροι, από τους καπνιστές, αντιλαμβάνονται και απολαμβάνουν τις οφέλειες της αποχής...