4.2.11

Η παιδική ταινία του Σαββατοκύριακου

Στον Κορυδαλλό στο Σινέ Παράδεισος,

ΜΕΓΑΛΟΦΥΗΣ
(ΜΕGAMIND)

του Τομ ΜακΓκραθ

Σαββατο 5 Φεβρουαρίου 2011 στις 16:15
& κυριακή 6 φεβρουαρίου 2011 στις 18:00

Η ταινία προβάλεται μεταγλωττισμένη