4.5.10

Εδώ είναι Ακρόπολη

Ο Λιαντίνης καταγγέλει την ανοησία των νεοελλήνων που αλλοίωσαν τη φυσιογνωμία του ιερού Βράχου της Ακρόπολης.