19.5.10

Αθλητικό Κέντρο Κορυδαλλού, καλεί Υπουργείο Πολιτισμού/ ΓΓΑ

Εδώ έπρεπε να υπάρχει το Αθλητικό Κέντρο Κορυδαλλού. Αλλά δεν υπάρχει, υπάρχουν μόνο οχλούσες δραστηριότητες από ιδιώτες, μάντρες οικοδομών και ανοικτή υπαίθρια χωματερή.

Τό εργο αυτό θάφτηκε κάτω από τα μπάζα που "βρέθηκαν" εκεί κάπως απροσιόριστα...

Βέβαια τα φορτηγά με τα μπάζα μπαινοβγαίνουν νύχτα και μέρα ανενόχλητα στην Δημόσια αυτή έκταση.