6.5.10

κάτοικος Κορυδαλλού

πηγές: Ομορφος κοσμος & tenekedoupoli

Σας γνωστοποιώ δημοσιεύματα των διαδυκτιακών μέσων ενημέρωσης "Τρωκτικό" και "Δημοτικό Σαφάρι"σύμφωνα με τα οποία προσελήφθη στο Δήμο Κορυδαλλού συγγενικό πρόσωπο α΄βαθμού της αρμοδίας οικονομικής επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον ανωτέρω Δήμο καθώς και την απαντητική επιστολή με την οποία καθομολογούνται τα πραγματικά περιστατικά, για να προβείτε στις νόμιμες ενέργειες.
Παρακαλώ όπως διερευνηθούν:

1) Όλες οι αποφάσεις της επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούν στα οικονομικά του Δήμου Κορυδαλλού κατά τη διάρκεια της παρούσης δημοτική αρχής, η οποία και προέβη στην πρόσληψη. (διαγωνισμούς, προμήθειες, δάνεια κοκ).
2)Όλες οι κατά πλειοψηφία αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής καθώς και όλες οι απευθείας αναθέσεις, που εγκρίθηκαν ή και έγιναν από το Δήμαρχο είτε από τους διατελέσαντες εξουσιοδοτημένους Αντιδημάρχους οικονομικών και άλλων αρμοδίων υπηρεσιών.