18.5.10

Αντί για δέντρα φυτεύει παράνομες παράνομες διαφημιστικές πινακίδες ο Δήμος

Άγρια παρανομία!!! &
Άγρια παρανομία σε όλη την πόλη!!! & έχει και συνέχεια...