2.5.10

τερμα το διάλειμμα...

τα κεφάλια μέσα (πόσο μέσα; τι μέσα;)...