6.5.10

Επιτρέπεται η λήψη εικόνων αστυνομικών;

Από την μία πλευρά πρόκειται για όργανα της εκτελεστικής εξουσίας οπότε υπάρχει δικαίωμα για κοινωνικό έλεγχο της, ενώ από την άλλη είναι και εργαζόμενοι οπότε ισχύουν οι διατάξεις αυξημένης προστασίας.

Το βέβαιο είναι ότι η παρουσία αστυνομικών σε συναθροίσεις δεν συνδέονται με πολιτικές πεποιθήσεις κι επομένως οι σχετικές εικόνες δεν είναι "ευαίσθητα δεδομένα", αλλά απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Είναι βέβαιο λοιπόν πως το δημόσιο ενδιαφέρον για την καλή ενάσκηση των καθηκόντων εκ μέρους της αστυνομίας όπως και κάθε άλλης εξουσίας είναι αυξημένο.

Το βίντεο άνωθεν αφορά στην "προσαγωγή" του Δημήτρη Παρασκευά (με φωνή υπό στραγγαλισμό) γιατί απλά είχε κάμερα σε δημόσιο χώρο;

Τα κείμενα-αποσπάσματα είναι από το e-lawyer