10.5.10

Έπεσε το πεσμένο...

Το ΤΟΣΥΝ Κορυδαλλού, στα πλαίσια προβολής κι επικοινωνίας σύμφωαν πάνυα με τους καιρούς, έχει καθρέπτη του την ιστοσελίδα του.

Η άδεια και δραματική ιστοσελίδα του ΤΟΣΥΝ Κορυδαλλού βρίσκεται εκτός λειτουργείας, αντικατροπτίζοντας με το σωστότερο τρόπο το Τοπικό Συμβούλιο Νέων της πόλης μας...

Κρίμα...