15.5.14

20 μέρες τώρα τα νερά τρέχουν...

Επί είκοσι ημέρες σερί τα νερά στη νησίδα τρέχουν συνέχεια και καταλήγουν στις σχάρες των οχετών ομβρίων...

Μάλλον οι υπάλληλοι στο Δήμου δεν ασχολούνται με τέτοια πράγματα...