14.5.14

Πολίτες για τον Κορυδαλλό, τελική συγκέντρωση