16.5.14

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ "ΠΑΜΕ ΑΛΛΙΩΣ"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ
A. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Β. ΣΥΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Γ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ της ΠΟΛΗΣ.
Δ. Προστασία και η αναβάθμιση του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος, Συγκοινωνιακό, κυκλοφοριακό.
Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ "ΠΑΜΕ ΑΛΛΙΩΣ".

Μάϊος 2014, ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙΤΗ ΚΥΛΑΚΟΥ