12.5.14

Οχιά δυμούτσουνη και φίδι κολοβό...

Οχιά δυμούτσουνη και φίδι κολοβό... ποιός είπαμε είναι;;;